Asociația pentru Studii Calitative și Interculturale

Noutăți
Programul manifestarilor
Locatia
Tematica workshopuri

Conferinta 2023

CONFERINȚĂ ONLINE
Cercetarea modernă în psihologie – ediția a 17-a
Practica psihologică modernă: direcţii şi perspective interdisciplinare

INVITATIE

Stimati colegi,
Ne face o deosebită plăcere să vă invităm să participați la cea de-a 17-a editie a Congresului Național cu tema: Cercetarea modernă în psihologie., care se vor desfășura la Sibiu, în perioada 15-19 noiembrie 2023.

Tematica pe care o propunem pentru manifestarea din acest an este Practica psihologică modernă: direcţii şi perspective interdisciplinare.
Manifestarea pe care o organizăm are deja o traditie de 17 editii (2007-2022), în consecință va fi creditată de Colegiul Psihologilor din România.
Pentru consultarea creditelor accesați meniul Credite, din stanga paginii.
Studenții / masteranzii (care pot dovedi această calitate prin trimiterea unei copii a carnetului de student) se pot înscrie la secțiunea JUNIOR, primind astfel o reducere de 50 % din costurile de înscriere la manifestare.
Obiectivul nostru fundamental îl constituie reunirea unor specialiști, a unor practicieni de mare valoare (atât din țară, cât si din străinatate), în vederea realizării schimbului de informații cu și între aceștia. Ne propunem să oferim specialistilor și tinerilor cercetători oportunitatea de a-și prezenta munca în diferite ramuri ale psihologiei, sociologiei, științelor educației și sănătății, de a-și face cunoscute ultimele metode și instrumente de cercetare, de a realiza un schimb intens de informații, benefic tuturor participanților.
In cadrul manifestării, vă puteți implica în derularea unui mare număr de activități deosebit de interesante: expuneri, work-shop-uri, dezbateri / mese rotunde, sesiuni științifice.
Va puteti convinge de acest mod cu totul special de organizare, accesând paginile referitoare la cele 15 ediții anterioare ale manifestării noastre.
Manifestarea dispune de un comitet științific extrem de vast, compus dintr-un număr de 20 specialiști afiliați la diverse universități din străinătate, ca și din România.
O parte din volumele edițiilor anterioare (cele în limba engleză) au fost deja indexate in Thomson Reuters - Web of Science (fost ISI) / CPCI. După publicare, volumul conferinței se va trimite la Clarivate Analytics, spre indexare.
Lucrările în limba română susținute în cadrul secțiunilor științifice vor fi publicate într-un volum al manifestării editat la o editură recunoscută C.N.C.S.I.S.
Am publicat deja, la precedentele ediții, un număr de 37 volume cuprinzând lucrările prezentate în cadrul secțiunilor științifice ale congresului. Acestea pot fi accesate în cadrul paginii http://www.ascip.ro/publicatii.

Lucrările Congresului se vor desfasura pe următoarele secțiuni științifice:

I. DEZVOLTAREA DE NOI METODE DE CERCETARE / INTERVENTIE
 • Aspecte etice în cercetarea modernă
 • Evaluarea rezultatelor cercetării
 • Dezvoltarea unor produse e-learning
 • Instrumente multimedia utilizate în cercetare
 • Transferul tehnologiilor în grupuri / organizatii
 • Interfața om – calculator: aplicații
 • Evaluarea calității în domeniul Resurselor Umane
 • Metode cantitative vs. metode calitative în cercetarea modernă
II. CERCETARE SI EDUCAȚIE (PSIHOLOGIE EDUCAȚIONALĂ ȘI PSIHOPEDAGOGIE)
 • Cercetarea pentru Lifelong Learning
 • Cercetare și educație pentru formatori
 • Proiectarea curriculară
 • Strategii pentru ameliorarea calității în educație
 • Responsabilitatea socială și publică în educația modernă
III. ASPECTE SOCIALE ALE MEDIULUI DE MUNCA (PSIHOLOGIA MUNCII ȘI ORGANIZAȚIONALĂ. PSIHOLOGIA TRANSPORTURILOR)
 • Imbătrânirea în grupuri de muncă / organizații
 • Asigurarea echilibrului optim între viața personală și viața profesională
 • Autoreglarea și autoafirmarea
 • Formarea profesională pentru piața muncii
 • Cunoștințe și abilități. Competențe manageriale
 • Performanța și competența dinamică în grupuri de muncă / organizații
 • Adaptarea în relațiile cu persoane și grupuri disfuncționale
 • Stres și emoții
 • Percepția riscului la locul de muncă
 • Managementul comunicării. Schimbarea socială
 • Cultura organizatională
 • Reguli, norme și valori în grupuri și organizații
 • Suport social, adaptare și wellness
 • Inovație și creativitate
IV. CALITATEA VIETII (PSIHOLOGIE CLINICĂ. PSIHOTERAPIE)
 • Promovarea sănătății în societate
 • Abordări tradiționale și moderne în asigurarea sănătății
 • Personalitate și sănătate
 • Familie și sănătate
 • Sănătate ocupațională
 • Cultura și sănătate
 • Percepția bolii
 • Evaluare și intervenție clinică
 • Psihoterapie
V. INVESTIGAREA CRIMINALITĂȚII ȘI ȘTIINȚE JURIDICE. PSIHOLOGIE ȘI PSIHIATRIE CRIMINALISTICĂ. PSIHOLOGIE MILITARĂ
 • Politici de sănătate publică
 • Reguli de conviețuire socială și legislație generală
 • Personalitatea criminalului
 • Comportamentul infracțional și delincvențial
 • Violență domestică
 • Grupuri infracționale / criminale
 • Recuperarea și reinserția sicio-profesională a delincvenților
 • Analiză psihocomportamentală a actelor infracționale
 • Evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf
VI. CERCETAREA ÎN CONTEXT SOCIAL ȘI CULTURAL. PSIHOLOGIE SOCIALĂ ȘI TRANSCULTURALĂ
 • Cercetare socială și cross-culturală
 • Aspecte specifice imigrației și integrării sociale
 • Indivizi și grupuri în context social și cultural
 • Relații intergrupuri
 • Comportamnente de grup
 • Valori și norme sociale
 • Stereotip și discriminare socială
VII. ALTELE…

Manifestarea stiintifică pe care o organizăm este dedicată exclusiv unor aspecte de ordin practic, aplicativ, metodologic ale psihologiei, sociologiei, științelor educației și sănătății legate de cercetarea actuală, de implicațiile ei metodologice, etice, sociale, culturale. Acesta este, de altfel, principalul motiv pentru care ne propunem să evităm activitățile cu caracter teoretic, speculativ. Suntem preocupați îndeosebi de organizarea unor activități practice, aplicative (workshopuri, dezbateri) pornind de la teme de interes deosebit în domeniile psihologiei, sociologiei, științelor educației și sănătății.
In speranța că veți accepta invitația noastră, așteptăm cu nerăbdare această întâlnire.

Cu respect colegial,
Dr. Marius Milcu
Președinte al Comitetului Organizator
Parteneri
Galerie foto