Asociația pentru Studii Calitative și Interculturale

Noutăți
Programul manifestarilor
Locatia
Tematica workshopuri

Conferinta 2020
Un mecanism energetic și tensional al existenței vieții umane

Alin Gilbert SUMEDREA, Cristian SUMEDREA

Lucrarea prezintă o cercetare având ca scop construirea unui mecanism capabil să explice existența individului și coerența tensională specifică stării de somn și stării de veghe.

Cuvinte cheie: energie, mecanism, stare de somn, stare de veghe.

A tensional and energetic mechanism of the human life existence

Alin Gilbert SUMEDREA, Cristian SUMEDREA

The paper presents a research having as a target the construction of a mechanism capable of explaining the existence of the individual and the tensional coherence that is specific to the state of sleep and to the state of wakefulness.

Keywords: energy, mechanism, state of sleep, state of wakefulness.

Parteneri
Galerie foto