Asociația pentru Studii Calitative și Interculturale

Noutăți
Programul manifestarilor
Locatia
Tematica workshopuri

Conferinta 2023

CONDIŢII DE PARTICIPARE CU LUCRĂRI / COMUNICĂRI ÎN SECŢIUNILE ŞTIINŢIFICE

Lucrările în limba engleză ale edițiilor anterioare au fost deja indexate in Thomson Reuters - Web of Science (ISI).

Lucrarile în limba română sustinute in cadrul sectiunilor stiintifice vor fi publicate intr-un volum al manifestarii editat la o editura recunoscuta C.N.C.S.I.S.
Fiecare participant poate prezenta (indiferent de forma aleasă) cel mult două lucrări, o lucrare plus un poster sau două postere. Lucrările vor fi publicate într-un volum al manifestării editat la o editură recunoscută C.N.C.S.I.S.
Cu toate acestea, manifestarea stiintifică pe care o organizăm este dedicată exclusiv unor aspecte de ordin practic, aplicativ, metodologic ale psihologiei, sociologiei, științelor educației și sănătății legate de cercetarea actuală, de implicațiile ei metodologice, etice, sociale, culturale. Acesta este, de altfel, principalul motiv pentru care ne propunem să evităm activitățile cu caracter teoretic, speculativ. Suntem preocupați îndeosebi de organizarea unor activități practice, aplicative (workshopuri, dezbateri) pornind de la teme de interes deosebit în domeniile psihologiei, sociologiei, științelor educației și sănătății.
Lucrările publicate deja în diverse reviste de specialitate sau susţinute la alte manifestări ştiinţifice nu au drept de prezentare în cadrul sesiunilor de comunicări ştiinţifice.

CONDIŢII DE REDACTARE A LUCRARILOR

Lucrările în limba engleză ale edițiilor anterioare au fost deja indexate in Thomson Reuters - Web of Science (ISI).

LUCRARI
Vezi Format lucrare afisat pe site în cadrul secţiunii Lucrări.
Min. 8 pagini, max 12 pagini;
Criterii de redactare și evaluare a REZUMATELOR
CONDIŢII DE PREZENTARE A LUCRARILOR
PREZENTARE VIRTUALA

Aceasta formă de prezentare poate fi aleasă de participanții care, din diferite motive, nu pot fi prezenți la lucrările conferinței. Cei care aleg aceasta opțiune vor primi Diploma de participare, iar lucrările lor vor fi incluse în volumele conferinței, ca și ale celorlalți participanți.
În acest caz, este necesar să trimiteți o prezentare powerpoint sau un poster, care vor fi afișate pe durata manifestării în locuri special amenajate.

POSTERE

Dimensiuni : 1200 / 800 mm. Descrierea cercetării sau studiului de caz trebuie să cuprindă 2 - 4 pagini. Utilizați Formatul de lucrare, disponibil în sectiunea Lucrări, scriind textul direct pe document. Toate aceste lucrari vor fi publicate într-o secțiune separată a volumelor conferinței.
Parteneri
Galerie foto