Asociația pentru Studii Calitative și Interculturale

Noutăți
Programul manifestarilor
Locatia

Conferinta 2018

Cercetarea modernă în psihologie – ediția a 11-a

EVALUARE ȘI INTERVENȚIE IN ȘTIINȚELE
SOCIALE, EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE.
PRINCIPII, METODE, STRATEGII

SECŢIUNI ŞTIINŢIFICE

Lucrările Congresului se vor desfasura pe următoarele secțiuni științifice:

I. DEZVOLTAREA DE NOI METODE DE CERCETARE / INTERVENTIE
 • Aspecte etice în cercetarea modernă
 • Evaluarea rezultatelor cercetării
 • Dezvoltarea unor produse e-learning
 • Instrumente multimedia utilizate în cercetare
 • Transferul tehnologiilor în grupuri / organizatii
 • Interfața om – calculator: aplicații
 • Evaluarea calității în domeniul Resurselor Umane
 • Metode cantitative vs. metode calitative în cercetarea modernă
II. CERCETARE ȘI EDUCAȚIE
 • Cercetarea pentru Lifelong Learning
 • Cercetare și educație pentru formatori
 • Proiectarea curriculară
 • Strategii pentru ameliorarea calității în educație
 • Responsabilitatea socială și publică în educația modernă
III. ASPECTE SOCIALE ALE MEDIULUI DE MUNCĂ
 • Imbătrânirea în grupuri de muncă / organizații
 • Asigurarea echilibrului optim între viața personală și viața profesională
 • Autoreglarea și autoafirmarea
 • Formarea profesională pentru piața muncii
 • Cunoștințe și abilități. Competențe manageriale
 • Performanța și competența dinamică în grupuri de muncă / organizații
 • Adaptarea în relațiile cu persoane și grupuri disfuncționale
 • Stres și emoții
 • Percepția riscului la locul de muncă
 • Managementul comunicării. Schimbarea socială
 • Cultura organizatională
 • Reguli, norme și valori în grupuri și organizații
 • Suport social, adaptare și wellness
 • Inovație și creativitate
IV. CALITATEA VIEȚII
 • Promovarea sănătății în societate
 • Abordări tradiționale și moderne în asigurarea sănătății
 • Personalitate și sănătate
 • Familie și sănătate
 • Sănătate ocupațională
 • Cultura și sănătate
 • Percepția bolii
V. ALTELE…

Manifestarea științifică pe care o organizăm este dedicată exclusiv unor aspecte de ordin practic, aplicativ, metodologic ale psihologiei, sociologiei, științelor educației și sănătății legate de cercetarea actuală, de implicațiile ei metodologice, etice, sociale, culturale. Acesta este, de altfel, principalul motiv pentru care ne propunem să evităm activitățile cu caracter teoretic, speculativ. Suntem preocupați îndeosebi de organizarea unor activități practice, aplicative (workshopuri, dezbateri) pornind de la teme de interes deosebit în domeniile psihologiei, sociologiei, științelor educației și sănătății.
In speranța că veți accepta invitația noastră, așteptăm cu nerăbdare această întâlnire.

Cu respect,
Dr. Marius Milcu
Președinte al Comitetului Organizator
Parteneri
Galerie foto