Asociația pentru Studii Calitative și Interculturale

Noutăți
Programul manifestarilor
Locatia
Tematica workshopuri

Conferinta 2023

Cercetarea modernă în psihologie – ediția a 12-a

Lucrările Congresului se vor desfasura pe următoarele secțiuni științifice:

I. DEZVOLTAREA DE NOI METODE DE CERCETARE / INTERVENTIE
 • Aspecte etice în cercetarea modernă
 • Evaluarea rezultatelor cercetării
 • Dezvoltarea unor produse e-learning
 • Instrumente multimedia utilizate în cercetare
 • Transferul tehnologiilor în grupuri / organizatii
 • Interfața om – calculator: aplicații
 • Evaluarea calității în domeniul Resurselor Umane
 • Metode cantitative vs. metode calitative în cercetarea modernă
II. CERCETARE SI EDUCAȚIE (PSIHOLOGIE EDUCAȚIONALĂ ȘI PSIHOPEDAGOGIE)
 • Cercetarea pentru Lifelong Learning
 • Cercetare și educație pentru formatori
 • Proiectarea curriculară
 • Strategii pentru ameliorarea calității în educație
 • Responsabilitatea socială și publică în educația modernă
III. ASPECTE SOCIALE ALE MEDIULUI DE MUNCA (PSIHOLOGIA MUNCII ȘI ORGANIZAȚIONALĂ. PSIHOLOGIA TRANSPORTURILOR)
 • Imbătrânirea în grupuri de muncă / organizații
 • Asigurarea echilibrului optim între viața personală și viața profesională
 • Autoreglarea și autoafirmarea
 • Formarea profesională pentru piața muncii
 • Cunoștințe și abilități. Competențe manageriale
 • Performanța și competența dinamică în grupuri de muncă / organizații
 • Adaptarea în relațiile cu persoane și grupuri disfuncționale
 • Stres și emoții
 • Percepția riscului la locul de muncă
 • Managementul comunicării. Schimbarea socială
 • Cultura organizatională
 • Reguli, norme și valori în grupuri și organizații
 • Suport social, adaptare și wellness
 • Inovație și creativitate
IV. CALITATEA VIETII (PSIHOLOGIE CLINICĂ. PSIHOTERAPIE)
 • Promovarea sănătății în societate
 • Abordări tradiționale și moderne în asigurarea sănătății
 • Personalitate și sănătate
 • Familie și sănătate
 • Sănătate ocupațională
 • Cultura și sănătate
 • Percepția bolii
 • Evaluare și intervenție clinică
 • Psihoterapie
V. INVESTIGAREA CRIMINALITĂȚII ȘI ȘTIINȚE JURIDICE. PSIHOLOGIE ȘI PSIHIATRIE CRIMINALISTICĂ. PSIHOLOGIE MILITARĂ
 • Politici de sănătate publică
 • Reguli de conviețuire socială și legislație generală
 • Personalitatea criminalului
 • Comportamentul infracțional și delincvențial
 • Violență domestică
 • Grupuri infracționale / criminale
 • Recuperarea și reinserția sicio-profesională a delincvenților
 • Analiză psihocomportamentală a actelor infracționale
 • Evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf
VI. CERCETAREA ÎN CONTEXT SOCIAL ȘI CULTURAL. PSIHOLOGIE SOCIALĂ ȘI TRANSCULTURALĂ
 • Cercetare socială și cross-culturală
 • Aspecte specifice imigrației și integrării sociale
 • Indivizi și grupuri în context social și cultural
 • Relații intergrupuri
 • Comportamnente de grup
 • Valori și norme sociale
 • Stereotip și discriminare socială
VII. ALTELE…

Parteneri
Galerie foto