Asociația pentru Studii Calitative și Interculturale

Noutăți
Programul manifestarilor
Locatia

Conferinta 2018

16 WORKSHOPURI ASCIPS 2018: 16-18 noiembrie, Sibiu
1 Cognitive-Behavioral Treatment of Depression Dr. Michael STEVENS Psihoterapie
2 Terapie orientată pe probleme sau terapie orientată pe soluții? Sau unde ne întâlnim în mod autentic cu clientul Dr. Cristian VASILE Psihoterapie
3 Psihoterapia tulburărilor de personalitate Dr. Alina DECSEI-RADU Psihoterapie
4 Programe de promovare a sănătății și stării de bine în organizațiile din domeniul transporturilor Dr. Roxana ALDEA-CAPOTESCU, dr. Corina DOROGA Psihologia transporturilor
5 Strategii de optimizare a siguranței în transporturi, prin implicarea activă la nivel comunitar Dr. Corina DOROGA, dr. Roxana ALDEA-CAPOTESCU Psihologia transporturilor
6 Evaluarea tulburărilor de personalitate Dr. Alina DECSEI-RADU Psihologie clinică
7 Gestionarea emoțiilor și evaluarea psihologică clinică Dr. Corina ZAHARIA Psihologie clinică
8 Independență vs. Dependență în profesia de psiholog salariat. Implicații în domeniul Securității Naționale Dr. Edmond Cracsner Psihologie aplicată în domeniul Securităţii Naţionale
9 Percepția și utilizarea armelor: instrument de muncă / rău necesar / hobby??? Implicații asupra activității de evaluare psihologică Dr. Marius MILCU Psihologie aplicată în domeniul Securităţii Naţionale
10 Metode şi tehnici de consiliere psihopedagogică parentală (preadolescenţa) Dr. Valeria Ecaterina PURCIA, dr. Maria RADU Psihologie educațională
11 Prevenirea consumului de droguri la copii / adolescenţi – de la teorie la practică. Abordări actuale în psihologia educațională Dr. Valeria Ecaterina PURCIA, dr. Maria RADU Psihologie educațională
12 Evaluare și intervenție psihoeducațională pentru elevii cu CES Cristina BLEOȚIU,
dr. Nicoleta ADET
Psihopedagogie specială
13 Proiectarea curriculară în context incluziv - Implicații și influențe asupra cadrelor didactice și a elevilor Dr. Nicoleta ADET,
Cristina BLEOȚIU
Psihopedagogie specială
14 Metode și tehnici de evaluare a personalului în organizații Dr. Mihaela RUS,
dr. Mihaela Luminița SANDU
Psihologia muncii / organizațională
15 Rolul evaluării psihologice în selecția personalului Dr. Mihaela RUS,
Silvia PETROV
Psihologia muncii / organizațională
16 Metode moderne de dezvoltare a grupurilor performante – exemple de bune practici Drd. Ilie GRĂDINARU, dr. Ciprian RĂULEA Psihologia muncii / organizațională
Parteneri
Galerie foto