Asociația pentru Studii Calitative și Interculturale

Noutăți
Programul manifestarilor
Locatia
Tematica workshopuri

Conferinta 2021

WORKSHOPURI ASCIPS 2022: 17-20 noiembrie, Sibiu
(editia a 16-a)
1 Crisis Intervention & Suicide Prevention (engl.) Dr. Michael STEVENS Psihoterapie
2 Evaluarea și intervenția în modurile din tulburarea de personalitate borderline Dr. Alina DECSEI-RADU Psihoterapie
3 Baze practice în hipnoza clinică și hipnoterapie - strategii, inducții, aplicații Dr. Cristian VASILE Psihoterapie
4 Direcții de intervenție psihologică în domeniul transporturilor în perioada post-pandemică Dr. Roxana ALDEA-CAPOTESCU,
dr. Corina DOROGA
Psihologia transporturilor
5 Creșterea frecvenței utilizării mijloacelor de transport în comun: demersuri de cercetare și intervenție cognitiv-comportamentală Dr. Corina DOROGA,
dr. Roxana ALDEA-CAPOTESCU
Psihologia transporturilor
6 Legislația ca modalitate de prevenție în psihologia siguranței rutiere Dr. Mihaela RUS Psihologia transporturilor
7 Evaluarea riscului de suicid: oportunități, limite, precauții Dr. Marius MILCU Psihologie clinică
8 Intervenția psihologică primară în psihologia clinică: modelul psihodinamic. Aplicații și studii de caz Petru Mădălin CONSTANTINESCU,
dr. Marius MILCU
Psihologie clinică
9 Abordarea actului psihologic în psihologia clinică Dr. Corina ZAHARIA Psihologie clinică
10 Psihologia personalului din domeniul Securității Naționale. Predictibil vs. impredictibil? Dr. Marius MILCU Psihologie aplicată în domeniul Securității Naționale
11 Stresul ocupațional la personalul din domeniul Securității Naționale: evaluare și intervenție Dr. Marius MILCU Psihologie aplicată în domeniul Securității Naționale
12 Soluții de transformare a presiunilor și erorilor socio-profesionale în ocazii de creștere și evoluție Dr. Adrian BRATE,
Mihaela STOICA
Psihologia muncii / organizațională
13 Managementul serviciilor de psihologia muncii și organizațională în contextul actual Dr. Corina ZAHARIA Psihologia muncii / organizațională
14 Utilizarea tehnicii poligraf în selecția și evaluarea personalului din instituțiile guvernamentale Dr. Csaba KISS Psihologie judiciară – tehnică poligraf
15 Metode și strategii de prevenire a bullying-ului în mediul școlar Dr. Valeria Ecaterina PURCIA,
Dr. Adela Ioana CREȚU
Psihologie educațională
16 Să ne "jucăm" împreună cu părinții – Metode și tehnici psihopedagogice pentru activităţile cu părinţii Dr. Valeria Ecaterina PURCIA,
Dr. Adela Ioana CREȚU
Psihologie educațională
17 Sigmatismul interdental – diagnostic, evaluare, terapie Dr. Claudia LUPULEAC Psihopedagogie specială
18 Evaluarea psihologică și psihopedagogică pentru încadrarea în grad de handicap / orientare școlară a copiilor / elevilor Dr. Claudia LUPULEAC Psihopedagogie specială
19 Funcțiile executive – perspective inovative în evaluare și intervenție Dr. Cristina COSTESCU,
dr. Adrian ROȘAN
Psihopedagogie specială
20 Practicile parentale de la măsurarea paradigmatică la realitatea cotidiană Dr. Adrian ROȘAN,
dr. Cristina COSTESCU
Psihopedagogie specială
21 Intervenții psihopedagogice bazate pe tehnologii asistive Dr. Marian PĂDURE,
dr. Adrian ROȘAN
Psihopedagogie specială
23 De la observația empirică la măsurarea științifică în practica psihologică (acces liber) Petru Mădălin CONSTANTINESCU,
dr. Marius MILCU
Toate specializările
24 Relația cu clientul în practica psihologică. Modele de comunicare și interacțiune în practica psihologică (acces liber) Dr. Marius MILCU,
dr. Alina DECSEI-RADU
Toate specializările
Parteneri
Galerie foto